ТЕФ - Теплоенергетичний факультет


Назва курсу

Автори курсу

Код доступу до курсу

Статус курсу

Умови участі у курсі

1.     

Геометричне моделювання і комп'ютерна графіка

Аушева Наталія

6gmbs2c

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

2.     

Екологія енерговиробництва

Бандурка Олена

gykd6ys

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

3.     

Програмування алгоритмічних структур-1. Базові алгоритми

Барабаш Олег

oxxgnfr

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

4.     

Проектування систем з розподіленими базами даних

Варава Іван

yibjszi

Розробляється

 

5.     

Розподілені бази даних

Варава Іван

ycd2jou

Розробляється

 

6.     

Системи з розподіленими даними

Варава Іван

tperg3v

Розробляється

 

7.     

Сховища даних для бізнес-аналітики

Варава Іван

bxow3ro

Розробляється

 

8.     

Прикладне програмування в системах автоматизації інженерних розрахунків

Варава Іван

r6t7vr7

Розробляється

 

9.     

Безпека інформаційних систем

Гаврилко Євген

6jlu7vb

Застосовується в начальному процесі

Вільний доступ

10.   

Розробка інтерфейсів користувацького досвіду

Гагарін Олександр

Mzc1M1pa

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

11.   

Розробка інтерфейсів користувацького досвіду

Гагарін Олександр

yysaatf

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

12.   

Компоненти програмної інженерії 1. Вступ до програмної інженерії,

Гагарін Олександр

bas56zc

Розробляється

 

13.   

Методи та системи моделювання складних процесів та систем,

Гагарін Олександр

odomg5

Розробляється

 

14.   

Організація комп'ютерних мереж

Гусєва Ірина

slosuvx

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

15.   

Бази даних

Дацюк Оксана

66piotw

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

16.   

Чисельні методи

Залевська Ольга

ChMO

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

17.   

Еколого-економічна оптимізація виробництва

Караєва Наталія

nvl7din

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

18.   

Сталий інноваційних розвиток

Караєва Наталія

qrzhfb5

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

19.   

Соціально-економічний потенціал управління станом довкілля

Караєва Наталія

dn4aicl

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

20.   

Еколого-економічний ризик-менеджмент

Караєва Наталія

b6i3azl

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

21.   

Інженерія даних та знань

Коваль Олександр

e22ntoi

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

22.   

Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем

Коваль Олександр

twx6axa

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

23.   

Об'єктно-орієнтований аналіз та конструювання програмних систем

Коваль Олександр

5kiwsnp

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

24.   

Модельно-орієнтоване проектування програмних систем

Коваль Олександр

mxcmh3o

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

25.   

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура ком'пютерів

Ковальов Микола

kxg52jv

Застосовується в начальному процесі

Вільний доступ

26.   

Проектування кібер-енергетичних систем

Ковальчук Артем

gv5t5zv

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

27.   

 

 

 

 

 

28.   

Компоненти програмної інженерії

Колумбет Вадим

43kdhx5

Застосовується в начальному процесі

Вільний доступ

29.   

Алгоритмізація та програмування. Базові концепції програмування

Крячок Олександр

iklxvr7

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

30.   

Системний аналіз

Кузьміних Валерій

scktmoh

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

31.   

Операційні системи

Левченко Лариса

kp3blcx

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

32.   

Архітектура системного програмного забезпечення

Левченко Лариса

5wfmdfe

Розробляється

 

33.   

Постреляційні бази даних

Михайлова Ірина

ajfjn57

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

34.   

Практичний курс іншомовного наукового спілкування

Мойсеєнко Світлана

xgo7emx

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

35.   

Проектування інформаційних систем

Мусієнко Андрій

wdvlns4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

36.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень

Мусієнко Андрій

l3772is

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

37.   

Крос-платформне програмування - 2

Недашківський Олексій

yfvnlku

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

38.   

Мульти- та кросплатформне програмне забезпечення

Недашківський Олексій

r6fna7q

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

39.   

Крос-платформне програмування - 2 (Заочна Форма Навчання)

Недашківський Олексій

zvbjlc4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

40.   

Веб-технології та веб-дизайн

Полягушко Любов

gymzkun

Розробляється

 

41.   

Інженерна екологія енергетики

Риндюк Дмитро

y4gepsq

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

42.   

Теорія ймовірностей

Свинчук Ольга

zfqlyja

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

43.   

Практикум з іншомовного професійного спілкування, ТЕФ (1 курс, м)

Свірепчук Ірина

n5owb32

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

44.   

Організація баз даних

Сегеда Ірина

wd5jsmf

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

45.   

Економіка і організація виробництва

Сегеда Ірина

gddtwgy

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

46.   

Теорія ймовірності,імовірнісні процеси і математична статистика

Сидоренко Юлія

o5dcned

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

47.   

Основи комп'ютерної графіки-1

Сидоренко Юлія

qak2wpk

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

48.   

Скриптові мови програмування

Сігайов Андрій

dbwin4e

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

49.   

Основи технологій машинного навчання

Сігайов Андрій

2ttzcud

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

50.   

Інформаційна безпека в кібер-енергетичних системах

Сігайов Андрій

edzm7xd

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

51.   

Системи моніторингу стану мережі об'єктів у реальному часі

Сліпченко Володимир

4hxcrqc

Розробляється

 

52.   

Моделювання процесів міграції забруднювачів

Сліпченко Володимир

36lju4f

Розробляється

 

53.   

Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на стан довкілля

Сліпченко Володимир

bfsxxbr

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

54.   

Екологічний моніторинг

Сліпченко Володимир

x7eohzd

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

55.   

Системи моніторингу стану мережі об'єктів у реальному часі

Сліпченко Володимир

4hxcrqc

Розробляється

 

56.   

Моделювання процесів міграції забруднювачів

Сліпченко Володимир

36lju4f

Розробляється

 

57.   

Асинхронне та реактивне програмування

Смаковсткий Денис

p72afsu

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

58.   

Лінгвістичне забезпечення САПР. 2020

Стативка Юрій

2jpygfx

Розробляється

 

59.   

Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв

Титенко С.В.

ldhnyjh

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

60.   

Web-системи керування контентом

Титенко С.В.

euxu3fn

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

61.   

Оброблення надвеликих масивів даних

Федорова Наталія

kvhc5qd

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

62.   

Компоненти програмної інженерії-1

Шалденко Олексій

ydksdj4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

63.   

Методи та технології обчислювального інтелекту

Шаповалова Світлана

qhvxjdt

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

64.   

Декларативне програмування

Шаповалова Світлана

pp36wlv

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

65.   

Англійська мова для професійно- орієнтованого спілкування 4,

ТЕФ (4 курс)

Шиліна Лідія

 

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

66.   

Основи програмування.

Базові конструкції - 1

Шпурик Вадим,

Олєнєва Ксенія

 

Розробляється

 

67.   

Чисельні методи ТМ-91, ТМ-92

Шушура Олексій

o57omrr

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача