ВІДЕОКУРС економіка для всіх


 

Курс відеолекцій, присвячений питанням розвитку економіки держави з урахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації.

 

Метою курсу є пошук найкращої моделі економіки  для соціуму. Ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? Пошук, аналіз та  винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.

 

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»


Випуск 1.  Загальні положення курсу

 

Курс лекцій розглядає усі питання, які пов’язані із розвитком держави та її реального економічного сектору із врахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації. На протязі курсу поставлено за мету дійти висновку – яка саме модель економіки найкраща для соціуму – ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? На меті пошуки і винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.

Випуск 2. Безмежність потреб та обмеженність ресурсів

 

Всі економічні ресурси взаємозамінні. Проте альтернативність не буває абсолютною! Трудові ресурси, наприклад, не здатні повністю замінити капітал. Весь час існування людства іде боротьба за ресурси. Саме вона є двигуном прогресу, а ресурси, які є головною цінністю - фактором світобудови.

 

Аналізуються економічні системи та їх залежність від ресурсної бази.Випуск 3. Крива виробничих можливостей

 

Альтернативні витрати або Витрати упущеної можливості. Цікаві графічні приклади до роз’яснень та теоретичних аспектів. Крива виробничих можливостей з прикладами її застосування.

 


Випуск 4. Економічний націоналізм

 

Головне завдання сьогодення у розвинутих країнах– максимальна незалежність від інших та максимальна залежність інших від тебе. Така політика, наприклад, заважає кредитуванню власної економіки з боку геополітичних конкурентів.Попри  тимчасові економічні виграші конкуренти можуть використовувати таку залежність у власних інтересах.

Помилки України в міжнародних угодах - як наслідок сальдо торгового балансу (негативне) і зростаючий державний борг.Випуск 5. Конкуренція і ринкова структура

 

Чотири типи ринкових структур конкуренції. Ідеальні та реальні ринкові структури конкуренції. Економічна доцільність конкуренції у сферах діяльності природних монополій. Діяльність природних монополій з огляду на їх ефективність для економіки України. Аналіз сфер діяльності природних монополій та їх регулювання. Досвід країн світу.

 


Випуск 6. Транснаціональні корпорації у міжнародній конкуренції

 

Конкуренція в сучасній глобальній економіці розвивається швидкими темпами і щоразу доповнюється новими формами та методами. Це змушує компанії швидко реагувати на зміни, використовувати власні унікальні механізми впливу та боротьби з конкурентами з метою збільшення власних прибутків. Існують компанії, для яких боротьба за владу на ринку складає основу місії. Це - ТНК! Представлено широке дослідження діяльності ТНК в світі. Аналіз міжнародній конкуренції, яка існує між великими підприємствами, що мають надможливості для свого розвитку з огляду на монополізацію ринків та захоплення ресурсної бази.Випуск 7. Міжнародне оподаткування

 

Ера глобалізму характеризується тим, що дозволяє розміщувати головний офіс компанії в одній країні, утримувати гроші в банках другої країни, заробляти їх у третій країні, а податки сплачувати там, де їх найменше стягуватимуть. Аналіз податкових систем в  країнах світу. Географія офшорних зон та механізми їх використання.


Випуск 8.  Податкова система України

 

Аналіз законодавчих змін у Податковому кодексі України. Система оподаткування та ставки податків.Загальнодержавні та місцеві податки, система єдиного оподаткування (спрощенці).

 Випуск 9. Нововведення у податковій системі: міфи та реалії

 

Стратегічні напрямки реформи Державної фіскальної служби та можливі нововведення у сфері оподаткування – податок на виведений капітал та амністія капіталу. Світовий досвід запровадження цього податку та причини затримки його запровадження в Україні. Історичний екскурс запровадження амністії капіталу в світі разом із причинами та наслідками. Доведено, що причинами тіньової економіки є надмірний фіскальний тиск, зарегульованість та домінування монополій.


Випуск 10. ВВП і його таємниці

 

Представлено широкий аналіз  поняття ВВП та методів його обчислення. Розглянуто питання номінального, реального ВВП та дефлятора. Різноманітність складників ВВП, вплив на майбутнє економіки,  мультиплікативний ефект. Аналіз проблеми із обчисленням та застосуванням коефіцієнту ПКС (паритет купівельної спроможності).