ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «СІКОРСЬКИЙ»

 

(SIKORSKY DISTANCE LEARNING PLATFORM)


 

Платформа дистанційного навчання «Сікорський» (Платформа «Сікорський) - це відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.


 

Платформа «Сікорський» базується на спеціалізованому веб-середовищі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment– модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), G Suite for Education (пакет хмарних додатків Google для побудови інформаційно-освітньої структури навчального закладу) та на інших програмних продуктах, призначених для реалізації дистанційного навчання.

 

Головними динамічними елементами платформи є лекції, тести, завдання, глосарій та інструментарій для інтерактивного спілкування в режимі семінарів, відеоконференцій, форумів, чатів і анкетувань.

Крім веб-ресурсів, що містяться у системі Moodle та G Suite for Education , Платформа «Сікорський» передбачає розміщення відеокурсів, доступних для всіх бажаючих.

 

Доступ користувачів до дистанційних курсів системи Moodle, G Suite for Education та відеокурсів Платформи «Сікорський» здійснюється в режимі 24х7.

 


Навчальні ресурси Платформи «Сікорський» поділяються на п'ять груп:

− дистанційні курси, що розроблені у Moodle або G Suite for Education, за якими здійснюється навчання здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів. Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного учасника дистанційного навчання;

 

− дистанційні курси, що розроблені у Moodle або G Suite for Education, за якими здійснюється навчання слухачів підвищення кваліфікації. Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного слухача;

 

− дистанційні курси у вільному доступі, за якими навчаються всі бажаючі без реєстрації і без можливості тестування;

 

− дистанційні курси, за якими навчаються всі бажаючі після реєстрації. Вони мають можливість тестуватись та отримувати Сертифікати, за якими дисципліни можуть бути зараховані в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог «Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського у неформальній/інформальній освіті (тестування і отримання Сертифікату – платна послуга);

 

− відеокурси у вільному доступі.


Всі викладачі КПІ ім. І. Сікорського можуть розмістити свої навчальні матеріали (лекції, завдання, тести, відеоролики тощо) на Платформі «Сікорський». Серед них:

− ті, хто проходив підвищення кваліфікації за курсами "Розроблення дистанційних курсів з використанням Moodle", "Створення та використання веб-ресурсів навчальних дисциплін" та "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності" можуть самостійно розробити курси для Moodle або G Suite for Education і через адміністраторів розмістити їх на Платформі «Сікорський»;

− ті, хто не володіють практичними навичками роботи в системі Moodle або G Suite for Education можуть надіслати свої навчальні матеріали в електронній формі адміністраторам платформи, які конвертують їх у навчальний простір.

Ознайомитися з Положенням про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського можна за посиланням >>>