ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «СІКОРСЬКИЙ» (SIKORSKY DISTANCE LEARNING PLATFORM)


 

Платформа дистанційного навчання «Сікорський» (Платформа «Сікорський) - це відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.


 

Платформа «Сікорський» базується на спеціалізованому веб-середовищі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment– модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), Google Workspace for Education (пакет хмарних додатків Google для побудови інформаційно-освітньої структури навчального закладу) та на інших програмних продуктах, призначених для реалізації дистанційного навчання.

 

Головними динамічними елементами платформи є лекції, тести, завдання, глосарій та інструментарій для інтерактивного спілкування в режимі семінарів, відеоконференцій, форумів, чатів і анкетувань.

 

Крім веб-ресурсів, що містяться у системі Moodle та Google Workspace for Education, Платформа «Сікорський» передбачає розміщення відеокурсів, доступних для всіх бажаючих.

 

Доступ користувачів до дистанційних курсів системи Moodle, Google Workspace for Education та відеокурсів Платформи «Сікорський» здійснюється в режимі 24х7.

 


Навчальні ресурси Платформи «Сікорський» поділяються на п'ять груп:

− дистанційні курси, що розроблені у Moodle або Google Workspace for Education, за якими здійснюється навчання здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів. Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного учасника дистанційного навчання;

 

− дистанційні курси, що розроблені у Moodle або Google Workspace for Education, за якими здійснюється навчання слухачів підвищення кваліфікації. Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного слухача;

 

− дистанційні курси у вільному доступі, за якими навчаються всі бажаючі без реєстрації і без можливості тестування;

 

− дистанційні курси, за якими навчаються всі бажаючі після реєстрації. Вони мають можливість тестуватись та отримувати Сертифікати, за якими дисципліни можуть бути зараховані в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог «Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського у неформальній/інформальній освіті (тестування і отримання Сертифікату – платна послуга);

 

− відеокурси у вільному доступі.


Всі викладачі КПІ ім. І. Сікорського можуть розмістити свої навчальні матеріали (лекції, завдання, тести, відеоролики тощо) на Платформі «Сікорський». Серед них:

− ті, хто проходив підвищення кваліфікації за курсами "Розроблення дистанційних курсів з використанням Moodle", "Створення та використання веб-ресурсів навчальних дисциплін" та "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності" можуть самостійно розробити курси для Moodle або Google Workspace for Education і через адміністраторів розмістити їх на Платформі «Сікорський»;


− ті, хто не володіють практичними навичками роботи в системі Moodle або Google Workspace for Education можуть надіслати свої навчальні матеріали в електронній формі адміністраторам платформи, які конвертують їх у навчальний простір.

Ознайомитися з Положенням про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського можна за посиланням >>>