Moodle


Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ) - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також віртуальним навчальним середовищем (VLE), яке надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі, дистанційного.

 

Moodle - відкрита (Open Source) та ліцензійна система, що використовується для навчання школярів, студентів, для підвищення кваліфікації, для бізнес-навчання - як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

 

Moodle - це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує стрімко розвиватися.


Навчальні ресурси Платформи «Сікорський», що розроблені у Moodle, поділяються на такі групи:

 

- дистанційні курси факультетів та інститутів КПІ, за якими здійснюється навчання здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів. Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного учасника дистанційного навчання. Реєстрація студентів на дистанційний курс здійснюється виключно викладачами та розробниками курсів.

 

Перейти на дистанційні курси факультетів та інститутів КПІ >>>


- дистанційні курси кафедри системного програмування і спеціалізованних комп'ютерних систем факультету прикладної математики (ФПМ) КПІ, за якими здійснюється навчання здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів. Реєстрація студентів на дистанційний курс здійснюється виключно викладачами та розробниками курсів.

 

Перейти на дистанційні курси кафедри системного програмування і спеціалізованних комп'ютерних систем ФПМ КПІ >>>


- дистанційні курси кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Фізико-математичного факеультету (ФМФ) КПІ, за якими здійснюється навчання здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів. Реєстрація студентів на дистанційний курс здійснюється виключно викладачами та розробниками курсів.

 

Перейти на дистанційні курси кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Фізико-математичного факеультету (ФМФ) КПІ >>>


− дистанційні курси, за якими навчаються всі бажаючі після реєстрації. По закінченню навчання вони мають можливість пройти тестування та отримати Сертифікати, за якими дисципліни можуть бути зараховані в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог «Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського у неформальній/інформальній освіті (тестування і отримання Сертифікату – платна послуга);

 

Перейти на курси >>>


− дистанційні курси у вільному доступі, за якими навчаються всі бажаючі без реєстрації і без можливості тестування;

 

Перейти на курси у вільному доступі >>>