ВІДЕОКУРС ЕКОНОМІКА ДЛЯ ВСІХ

(ЧАСТИНА ДРУГА)


 

Курс відеолекцій, присвячений питанням розвитку економіки держави з урахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації.

 

Метою курсу є пошук найкращої моделі економіки  для соціуму. Ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? Пошук, аналіз та  винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.

 

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»


Випуск 11.  Економічне зростання та інфляція

 

Інфляція. Її  визначення та види. Причини інфляції та широкий ретроспективний аналіз причин та наслідків галопуючої інфляції у різних країнах світу. Аналіз інфляційних процесів в Україні по роках. Алгоритм розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ) і  відмінності самої методики розрахунку у Держстаті та НБУ. Некоректність методики та практики обчислення ІСЦ.

Випуск 12.  Інфляція та НБУ

 

Світова практика та моделі взаємовідносин ЦБ із урядами країн. Режим інфляційного таргетування, характер змін після його запровадження в Україні та наслідки. Основні технічні параметри таргетування інфляції. Основні засади грошово-кредитної політики та Стратегії монетарної політики в Україні. Характеристика облікової ставки та її вплив на економічні процеси і кон’юнктуру ринку.Випуск 13.  Економічне зростання та приватизація

 

Поняття національної економіки у транснаціональній системі координат. Аналізується частка державного сектору з огляду на кількість підприємств, які є учасниками економічних процесів та приносять доход у бюджет країни. Аналіз світового досвіду в питаннях приватизації та націоналізації підприємств стратегічного значення разом із причинами та методами. Визначено частку державного сектору у різних країнах світу.


Випуск 14. Частина1. Земельний мораторій: загрози, механізми, наслідки.

 

Ретроспектива ринку оренди та ринку землі в світі. Розбіжності та законодавчі перепони щодо виведення землі із земельного обігу та/або недобросовісного її використання. Цінова політика ринку землі у різних країнах світу. Причини створення мораторію та історія його підтримки за роки незалежності України.

 Випуск 14. Частина 2. Земельний мораторій: загрози, механізми, наслідки.

 

Причини непідготовленості країни до зняття мораторію. Проблеми інвентаризації та внесення змін до Державного земельного кадастру та ціноутворення на ринку землі. Недосконалість формули ренти та інших нормативних методик. Схеми можливого спекулювання земельними ділянками. Можливий механізм реалізації та запровадження ринку землі..


Випуск 15. Теорія ігор та реальність.

 

Історія виникнення теорії. Її  трансформація та спрощення у сучасних моделях використання. Математичний апарат першоджерела, поняття оптимальної стратегії та ймовірності.   «Дилема ув’язнених». Можливості її використання у міжнародній економіці та політиці. Приклади колективних ігор.

 Випуск 16. Частина1. Міфічний споживчий кошик та мінімальний розмір оплати праці.

 

Динаміка зміни мінімальної зарплати в Україні по роках з аналізом причин, які впливають на її коливання. Різниця між мінімальною та реальною заробітною платою.

Плюси та мінуси встановлення мінімального розміру оплати праці та розбіжності відносно переваг позитивних ефектів над негативними наслідками.


Випуск 16. Частина2. Зарплати чиновників та пенсійна реформа.

 

Висвітлюється питання Безумовного базового доходу, історія його виникнення та підтримка країнами світу, яка не є поширеною. Методика обчислення середньої заробітної плати як в Україні, так і в світі. Аналітичний аналіз  зарплат чиновників. Пенсійна система в Україні та можливості її реформування.

 Випуск 17. Дефіцит державного бюджету та державний борг.

 

Поняття державного бюджету, його можливі комбінаційні умови та види. Причини дефіциту державного бюджету та шляхи забезпечення його збалансованості. Способи фінансування дефіциту державного бюджету, їх позитивні та негативні наслідки. Механізм ефекту витіснення та його негативний вплив на розвиток економіки країни. Наслідки великого державного боргу та його вплив на суверенітет країни.

 


Випуск 18. Валютний курс та режими валютних курсів.

 

Поняття валютного курсу та його режимів. Інтервенції НБУ, які пов’язані із станом платіжного балансу. Дефіцит та профіцит платіжного балансу та їх наслідки для реального сектору економіки. Аналіз Бреттон-Вудської валютної системи та змін, які вона принесла у світову систему фінансів. Сальдо платіжного балансу в Україні та структурні зміни, які воно несе для економічного розвитку. Політика Мінфіну та НБУ з огляду на вплив на валютний курс та механізми втручання у його формування.Випуск 19. Підприємство та його організаційні форми.

 

Поняття «підприємство» та його організаційні форми. Правові аспекти функціонування підприємства. Принципи функціонування підприємств у реальному секторі. Статистика функціонування підприємств в Україні та структура реального сектору економіки.

 


Випуск 20. Основний капітал. Проблеми та перспективи фінансування.

 

Поняття основного капіталу та його структури, методи оцінки основних фондів, моральний та фізичний знос, амортизація та методи її розрахунків, показники використання основних фондів. Стан основних засобів виробничих підприємств України та проблеми інвестування у їх розвиток. Проблеми відтворення основного капіталу в Україні для запобігання подальшого зниження виробничого потенціалу національної економіки.