ВІДЕОКУРС ЕКОНОМІКА ДЛЯ ВСІХ

(ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА)


 

Курс відеолекцій, присвячений питанням розвитку економіки держави з урахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації.

 

Метою курсу є пошук найкращої моделі економіки  для соціуму. Ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? Пошук, аналіз та  винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.

 

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»


Випуск 31. Багатополярний світ та долар. Теорія фінансів (1).

 

Теорія фінансів у світовому просторі. Світові тектонічні зміни. Дилема Тріффіна. Долар та юань. Багатополярність та нові валютні зони.

 

Випуск 32. Історія виникнення фінансової системи.

Теорія фінансів (2).

 

Функціонування фінансової системи в державах у різні історичні епохи. Трансформаційні зміни епохи капіталізму. Бюджет, податки та спеціальні урядові фонди. Становлення науки про фінанси. Теорії фінансів - класична і неокласична.Випуск 33. Трансформація фінансової системи та міжнародні фінансові інститути. Теорія фінансів (3)

  

Золотий стандарт та розвиток фінансової системи США. Причини відмови від біметалевого стандарту. Історія створення ФРС (FED) та його роль у фінансові системі світу. Роль та функції потужних фінансових інститутів світу - МВФ та Світовий банк.

 


Випуск 34. Золотий стандарт, дилема Триффіна, Вашингтонський консенсус. Теорія фінансів (4)

  

Все про золотий стандарт - історія і система. Переваги і недоліки золотого стандарту. Можливості повернення до золотого стандарту та наслідки. Парадокс Триффіна і Бреттон-Вудська система. Новий варіант парадоксу за умов Ямайської валютної системи. Вашингтонський консенсус та МВФ – роль у світовій фінансовій системі.Випуск 35. Валютний поліцентризм і регіоналізація МВФС.  Теорія фінансів (5)

  

Неоліберальна модель глобалізації та фінансіалізація світової економіки. Розвиток валютного поліцентризму та його наслідки. Контрциклічний механізм створення офшорної ліквідності. Проблеми глобальних дисбалансів, ознаки їх прояву, тенденції та результати. Правила доступу до міжнародної ліквідності. Вплив кредитних рейтингових агентств на конкурентні позиції країн, що розвиваються в МВФС.


Випуск 36. БРІКС та нова резервна валюта. Теорія фінансів (6)

  

Все про БРІКС – історія розвитку, тенденції функціонування та стратегічні цілі. Нова резервна валюта – мета створення, мотивація та ставлення країн-учасниць БРІКС. Історія впровадження наднаціональних валют. Емітування нової резервної валюти та платіжна система БРІКС. Проблеми дедоларизації для країн світу.

 Випуск 37. Виникнення та розвиток бюджетної системи держави. Теорія фінансів (7)

 

Історія фінансових відносин та поняття бюджету. Передумови створення бюджетної системи та її становлення. Трансформація методів побудови і наповнення бюджету. Розподіл держав на типи в залежності від поділу влади між центром і адміністративно-територіальними утвореннями та їх бюджетні системи. Бюджетна система України та проблеми здійснення законодавчої процедури.


Випуск 38. (Очікується)