ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії


Назва курсу

Автори курсу

Код доступу до курсу

Статус курсу

Умови участі у курсі

Теорія прийняття рішень

Файнзільберг Леонід , Якимчук Вікторія

vfmrz2r

Доступний періодично, Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Теорія прийняття рішень

Файнзільберг Леонід , Якимчук Вікторія

vfmrz2r

 Розробляється

 

Основи медицини -2. Основи анатомії та фізіології людини

Мироненко Валентин

wv23qca

Планується для розроблення

 

Екологічна безпека інженерної діяльності

Луценко Тетяна

 

Розробляється,

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Корнієнко Галина , Добровська Людмила

6kotch7

Розробляється,

 

Екологічна безпека інженерної діяльності

Луценко Тетяна

qddbjer

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Теорія Рішення Винахідницьких Задач

Овчаренко Анна,

Юр'єва Катерина

dzckuib

Розробляється

 

Дипломне проектування (перший (бакалаврський) рівень ВО)

Корнієнко Галина , Аверьянова Ольга

eiflcy4

Доступний періодично, Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Дипломне проектування (перший (бакалаврський) рівень ВО)

Корнієнко Галина , Аверьянова Ольга

eiflcy4

Доступний періодично,  Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Належна інженера практика в біомедичній інженерії, фармації та медичній біотехнології

Мотроненко Валентина

dkyfpbc

Застосовується в начальному процесі

Навчання на 1-му курсі магістратури за спеціальністю 163 Біомедична інженерії ОПП "Регенеративна та біофармацевтична інженерія".

Доступ за запрошенням викладача

ПРАКТИКА

Корнієнко Галина

wxt5l7r

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Функціональна діагностика у фізичній терапії, ерготерапії

Вихляєв Юрій

 

Застосовується в начальному процесі

Проходження навчання на 3 курсі ФБМІ групи БР.

Доступ за запрошенням викладача

Нечіткі моделі в медицині

Добровська Людмила

kyc5xml

Розробляється

 

Економіка та організація виробництва

Іляш Ольга

 

Розробляється

 

Економіка та організація виробництва

Іляш Ольга

 

Розробляється