ХТФ - Хiмiко-технологiчний факультет


Назва курсу

Автори курсу

Код доступу до курсу

Статус курсу

Умови участі у курсі

Нанохімія

Бережницька Олександра

 

xu3tnft

Розробляється

 

Хімічні джерела струму

 

Бик Михайло Володимирович

 

 

pkf7ted

 

Доступний постійно

 

Для студентів стаціонарного навчання.

Доступ за запрошенням викладача

Чисельні методи в хімії і хімічній технології

 

Бондаренко Сергій, Сангінова Ольга, Шахновський Аркадій

jsciksx

 

 

Застосовується в начальному процесі

 

Доступ за запрошенням викладача

Інформаційні технології

 

 

Бондаренко Сергій, Сангінова Ольга, Шахновський Аркадій

cbf7yvv

 

 

Застосовується в начальному процесі

 

Доступ за запрошенням викладача

Комп’ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії

Васильєв Георгій

 

Jmgreqe

 

Доступний постійно

 

Курс доступний для усіх бажаючих

Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Винославська Олена

Bfppkxn

 

Доступний постійно

 

 

Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Частина 3. Скловидний стан.

Жданюк Наталія

 

 

m6bgz2u

 

 

Розробляється

 

 

 

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Жданюк Наталія

 

Планується для розроблення

 

ТЕнерготехнологія хіміко-технологічних процесі в виробництва кераміки та скла

Жданюк Наталія

 

ub62f7y

 

Розробляється

 

 

Теоретичні основи технології кераміки та скла 2

Жданюк Наталія

vfhz2gs

Розробляється

 

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла

Жданюк Наталія

 

ghjmuh7

 

Розробляється

 

 

Нанохімія і наноматеріали

Іваненко Ірина

ubm7hmz

Розробляється

 

АДСОРБЦІЯ, АДСОРБЕНТИ ТА КАТАЛІЗАТОРИ НА ЇХ ОСНОВІ

Іваненко Ірина

shme6xh

Розробляється

 

Академічне письмо

Іваненко Ірини

yiomcee

Розробляється

 

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів

Корнілович Борис,

Жданюк Наталія

bruozie

Розробляється

 

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства

Корнілович Борис,

Жданюк Наталія

igoibn3

Розробляється

 

Виробництво хімічних продуктів електролізом – 1

Косогін Олексій

vgtxgzl

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Виробництво хімічних продуктів електролізом - 2. Курсова робота

Косогін Олексій

vxcu5ep

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Гальванічні сплави і функціональні покриття

Косогін Олексій

 

m4mfwge

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Прикладна неорганічна хімія

Косогіна Ірина

 

yiiwbqz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Курсова робота з прикладної неорганічної хімії

Косогіна Ірина

 

5rq73g4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Загальна хімічна технологія 2

Хіміко-технологічні схеми

 (лабораторні роботи)

 

 

Лапінський Андрій

 Кримець Григорій

Нагірняк Світлана

Кирій Світлана

Літинська Марта  Янушевська Олена

mytdr3u

 

 

 

Доступний постійно

 

 

 

Доступ за запрошенням викладача

 

 

Хімія і фізика полімерів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

Обладнання для переробки

полімерів 1.

Мельник Любов

 

Розробляється

 

Основи технології переробки полімерів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

Основи проектування полімерних виробництв

Мельник Любов

 

Розробляється

 

Технологія виготовлення окремих видів гумових виробів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ – 1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Нагірняк Світлана

 

 

Hiezmlm

 

 

Доступний постійно

 

 

Доступ за запрошенням викладача

Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень

Нагірняк Світлана

Ipecygo

Розробляється

 

Екологічна безпека технологічних процесів у галузі

Павленко Володимир

oloaxq6

Розробляється

 

Екологічна безпека технологічних процесів у галузі

Павленко Володимир

 

Розробляється

 

Технологія переробки полімерних відходів

Пєтухов Аркадій

 

Планується для розроблення

 

Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

Пєтухов Аркадій

 

 

Планується для розроблення

 

 

Теплові процеси та агрегати в технології кераміки та скла

Племянніков Микола

yzzryox

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Інноваційні технології у виробництві спеціального та побутового скла

Племянніков Микола

Kpyoobi

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Загальна та неорганічна хімія-1. Загальна хімія

Потаскалов Вадим, Лісовська Ірина

m2tnat4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Основи симетрії та теорії груп

Родіонов Володимир

cw6bvfm

Розробляється

 

Інтелектуальна власність та патентознавство. Ч2. Патентознавство та набуття прав

Ромашко Алла,

Гаврушкевич Наталія, Данильченко Марія

o6btqhi

 

Розробляється

 

 

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Спасьонова Лариса

 

Доступний постійно

Доступ за запрошенням викладача

Інформаційне забезпечення наукової роботи

Спасьонова Лариса

2maiuju

Розробляється

 

Інструментальні методи хімічного аналізу

Спасьонова Лариса

ew4zfbe

Розробляється

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Спасьонова Лариса

mizh6gx

Розробляється

 

Терретичні основи технології кераміки та скла

Суббота Ірина,

Жданюк Наталія

n4lxgvx

Розробляється

 

Загальна хімічна технологія-2. Хіміко-технологічні схеми

Феденко Юрій

zht-2

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Сировинні компоненти та мінеральні зв'язуючі для композиційних матеріалів 210, 2, ХК-91 (17+0) Основи проектування складу полімерних композицій, 210, 2, ХП-91 (17+0)

Черняк Лев

 

 

 

Розробляється

 

 

 

Спеціальні методи досліджень силікатних систем, 60, 4, ХК-71 (12+0)

Черняк Лев

 

 

Розробляється

 

 

Теплотехнічне обладнання для виробництва силікатних матеріалів 1, 180, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

 

Розробляється

 

 

Ресурсозбереження силікатних виробництв, 120, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

Інструментальні методи хімічного аналізу, 120, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Черняк Лев

 

 

 

Планується для розроблення

 

 

 

Математичні методи оптимізації

Шахновський Аркадій

Xsizlke

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

Констроювання виробів з полімерів

Шнирук Олег

 

Розробляється