ХТФ - Хiмiко-технологiчний факультет


Назва курсу

Автори курсу

Код доступу до курсу

Статус курсу

Умови участі у курсі

1.     

Нанохімія

Бережницька Олександра

 

xu3tnft

Розробляється

 

2.     

Хімічні джерела струму

 

Бик Михайло Володимирович

 

pkf7ted

Доступний постійно

Для студентів стаціонарного навчання.

Доступ за запрошенням викладача

3.     

Іноземна мова професійного спрямування

Бобровник С.М.

6aprdfr

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

4.     

Чисельні методи в хімії і хімічній технології

Бондаренко Сергій, Сангінова Ольга, Шахновський Аркадій

jsciksx

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

5.     

Інформаційні технології

Бондаренко Сергій, Сангінова Ольга, Шахновський Аркадій

cbf7yvv

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

6.     

Комп’ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії

Васильєв Георгій

Jmgreqe

Доступний постійно

Курс доступний для усіх бажаючих

7.     

Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Винославська Олена

Bfppkxn

Доступний постійно

 

8.     

Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів.

Частина 3. Скловидний стан.

Жданюк Наталія

m6bgz2u

Розробляється

 

9.     

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Жданюк Наталія

 

Планується для розроблення

 

10.   

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництва кераміки та скла

Жданюк Наталія

ub62f7y

Розробляється

 

11.   

Теоретичні основи технології кераміки та скла 2

Жданюк Наталія

vfhz2gs

Розробляється

 

12.   

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла

Жданюк Наталія

ghjmuh7

Розробляється

 

13.   

Нанохімія і наноматеріали

Іваненко Ірина

ubm7hmz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

14.   

АДСОРБЦІЯ, АДСОРБЕНТИ ТА КАТАЛІЗАТОРИ НА ЇХ ОСНОВІ

Іваненко Ірина

shme6xh

Розробляється

 

15.   

Академічне письмо

Іваненко Ірини

yiomcee

Розробляється

 

16.   

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів

Корнілович Борис,

Жданюк Наталія

bruozie

Розробляється

 

17.   

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства

Корнілович Борис,

Жданюк Наталія

igoibn3

Розробляється

 

18.   

Виробництво хімічних продуктів електролізом – 1

Косогін Олексій

vgtxgzl

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

19.   

Виробництво хімічних продуктів електролізом - 2. Курсова робота

Косогін Олексій

vxcu5ep

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

20.   

Гальванічні сплави і функціональні покриття

Косогін Олексій

 

m4mfwge

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

21.   

Прикладна неорганічна хімія

Косогіна Ірина

 

yiiwbqz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

22.   

Курсова робота з прикладної неорганічної хімії

Косогіна Ірина

 

5rq73g4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

23.   

Загальна хімічна технологія 2

Хіміко-технологічні схеми

 (лабораторні роботи)

 

Лапінський Андрій

Кримець Григорій

Нагірняк Світлана

Кирій Світлана

Літинська Марта  Янушевська Олена

mytdr3u

 

 

Доступний постійно

 

 

Доступ за запрошенням викладача

 

 

24.   

Хімія і фізика полімерів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

25.   

Обладнання для переробки

полімерів 1.

Мельник Любов

 

Розробляється

 

26.   

Основи технології переробки полімерів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

27.   

Основи проектування полімерних виробництв

Мельник Любов

 

Розробляється

 

28.   

Технологія виготовлення окремих видів гумових виробів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

29.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації -1.

Основи наукових досліджень

Нагірняк Світлана

Hiezmlm

Доступний постійно

Доступ за запрошенням викладача

30.   

Екологічна безпека технологічних процесів у галузі

Павленко Володимир

oloaxq6

Розробляється

 

31.   

Технологія переробки полімерних відходів

Пєтухов Аркадій

 

Планується для розроблення

 

32.   

Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

Пєтухов Аркадій

 

Планується для розроблення

 

33.   

Теплові процеси та агрегати в технології кераміки та скла

Племянніков Микола

yzzryox

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

34.   

Інноваційні технології у виробництві спеціального та побутового скла

Племянніков Микола

Kpyoobi

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

35.   

Загальна та неорганічна хімія-1. Загальна хімія

Потаскалов Вадим, Лісовська Ірина

m2tnat4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

36.   

Методи розділення та ідентифікації сполук

Прокопенко Віталій Компанець Михайло

4byouhf

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

37.   

Основи симетрії та теорії груп

Родіонов Володимир

cw6bvfm

Розробляється

 

38.   

Інтелектуальна власність та патентознавство. Ч2. Патентознавство та набуття прав

Ромашко Алла,

Гаврушкевич Наталія, Данильченко Марія

o6btqhi

 

Розробляється

 

 

39.   

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Спасьонова Лариса

 

Доступний постійно

Доступ за запрошенням викладача

40.   

Інструментальні методи хімічного аналізу

Спасьонова Лариса

ew4zfbe

Розробляється

 

41.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Спасьонова Лариса

mizh6gx

Розробляється

 

42.   

Теоретичні основи технології кераміки та скла

Суббота Ірина,

Жданюк Наталія

n4lxgvx

Розробляється

 

43.   

Загальна хімічна технологія-2. Хіміко-технологічні схеми

Феденко Юрій

zht-2

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

44.   

Сировинні компоненти та мінеральні зв’язуючи для композиційних матеріалів 210, 2, ХК-91 (17+0) Основи проектування складу полімерних композицій, 210, 2, ХП-91 (17+0)

Черняк Лев

 

 

Розробляється

 

 

45.   

Спеціальні методи досліджень силікатних систем, 60, 4, ХК-71 (12+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

46.   

Теплотехнічне обладнання для виробництва силікатних матеріалів 1, 180, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

47.   

Ресурсозбереження силікатних виробництв, 120, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

48.   

Інструментальні методи хімічного аналізу, 120, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

49.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Черняк Лев

 

 

Планується для розроблення

 

 

50.   

Математичні методи оптимізації

Шахновський Аркадій

Xsizlke

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

51.   

Конструювання виробів з полімерів

Шнирук Олег

 

Розробляється