ХТФ - Хiмiко-технологiчний факультет


Назва курсу

Автори курсу

Код доступу до курсу

Статус курсу

Умови участі у курсі

1.     

Нанохімія

Бережницька Олександра

 

xu3tnft

Розробляється

 

2.     

Хімічні джерела струму

 

Бик Михайло Володимирович

 

pkf7ted

Доступний постійно

Доступ за запрошенням викладача

3.     

Іноземна мова професійного спрямування

Бобровник С.М.

6aprdfr

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

4.     

Чисельні методи в хімії і хімічній технології

Бондаренко Сергій, Сангінова Ольга, Шахновський Аркадій

jsciksx

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

5.     

Інформаційні технології

Бондаренко Сергій, Сангінова Ольга, Шахновський Аркадій

cbf7yvv

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

6.     

Комп’ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії

Васильєв Георгій

 

 

Jmgreqe

 

 

Доступний постійно

 

 

Курс доступний для усіх бажаючих

7.     

Електрохімія поверхневих явищ

Васильєв Георгій

7kbx5p2

Застосовується в начальному процесі

Вільний доступ

8.     

Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Винославська Олена

Bfppkxn

Доступний постійно

 

9.     

Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів.

Частина 3. Скловидний стан.

Жданюк Наталія

 

 

m6bgz2u

 

 

Розробляється

 

 

 

10.   

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Жданюк Наталія

 

Планується для розроблення

 

11.   

Теоретичні основи технології кераміки та скла 2

Жданюк Наталія

vfhz2gs

Розробляється

 

12.   

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла

Жданюк Наталія

ghjmuh7

Розробляється

 

13.   

Нанохімія і наноматеріали

Іваненко Ірина

ubm7hmz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

14.   

АДСОРБЦІЯ, АДСОРБЕНТИ ТА КАТАЛІЗАТОРИ НА ЇХ ОСНОВІ

Іваненко Ірина

shme6xh

Розробляється

 

15.   

Інноваційні адсорбційні та каталітичні технології

Іваненко Ірина

ubm8hmz

Застосовується в начальному процесі

Вільний доступ

16.   

Академічне письмо

Іваненко Ірини

yiomcee

Розробляється

 

17.   

Сучасне обладнання та проектування технологічних процесів в харчовій та косметичній галузях 1

Компанець Михайло

 

 

bpkdebz

 

 

Розробляється

 

 

 

18.   

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів

Корнілович Борис,

Жданюк Наталія

bruozie

Розробляється

 

19.   

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства

Корнілович Борис,

Жданюк Наталія

igoibn3

Розробляється

 

20.   

Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу

Корнілович Борис, Племянніков Микола

wwrxdu3

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

21.   

Виробництво хімічних продуктів електролізом – 1

Косогін Олексій

vgtxgzl

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

22.   

Виробництво хімічних продуктів електролізом - 2. Курсова робота

Косогін Олексій

vxcu5ep

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

23.   

Гальванічні сплави і функціональні покриття

Косогін Олексій

 

m4mfwge

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

24.   

Прикладна неорганічна хімія

Косогіна Ірина

 

yiiwbqz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

25.   

Курсова робота з прикладної неорганічної хімії

Косогіна Ірина

 

5rq73g4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

26.   

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Кримець Григорій,

Кірій Светлана

633stui

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

27.   

Сучасне обладнання технологічних процесів галузі

Кримець Григорый

hmy3no5

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

28.   

Загальна хімічна технологія 2

Хіміко-технологічні схеми

 (лабораторні роботи)

 

Лапінський Андрій

Кримець Григорій

Нагірняк Світлана

Кирій Світлана

Літинська Марта  Янушевська Олена

mytdr3u

 

 

Доступний постійно

 

 

Доступ за запрошенням викладача

 

 

29.   

Теоретична електрохімія

Лінючева Ольга

lx4v4ig

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

30.   

Хімія і фізика полімерів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

31.   

Обладнання для переробки

полімерів 1.

Мельник Любов

 

Розробляється

 

32.   

Основи технології переробки полімерів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

33.   

Основи проектування полімерних виробництв

Мельник Любов

 

Розробляється

 

34.   

Технологія виготовлення окремих видів гумових виробів

Мельник Любов

 

Розробляється

 

35.   

Іноваційні технології та обладнання очищення стічних вод

Мєшкова-Клименко Н.А.,

Косогіна І.В.

ezxg6hd

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

36.   

Сучасні методи водопідготовки

Мітченко Т.Є.,

Косогіна І.В.

qwzj46d

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

37.   

Основи процесів осадження і розчинення металів

Мотронюк Тетяна

n3pdlm6

Розробляється

 

38.   

Основи процесів осадження і розчинення металів

Мотронюк Тетяна

rbngpv4

Розробляється

 

39.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації -1.

Основи наукових досліджень

Нагірняк Світлана

Hiezmlm

Доступний постійно

Доступ за запрошенням викладача

40.   

Технічний аналіз у виробництві неорганічних речовин та водоочищенні

Обушенко Тетяна

tbg7dbu

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

41.   

Курсова робота з технічного аналізу у виробництві неорганічних речовин

Обушенко Тетяна

tn3bzoz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

42.   

Хімія для ФЕЛ 2021

Олена Іванюк

njrjg6

Застосовується в начальному процесі

Вільний доступ

43.   

Екологічна безпека технологічних процесів у галузі

Павленко Володимир

oloaxq6

Розробляється

 

44.   

Основи матеріалознавства тугоплавких сполук

Павленко Володимир

Tc4ODA1

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

45.   

Стандартизація у виробництві кераміки та скла

Павленко Володимир, Тобілко Вікторія

qvozwo7

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

46.   

Технологія переробки полімерних відходів

Пєтухов Аркадій

 

Планується для розроблення

 

47.   

Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

Пєтухов Аркадій

 

Планується для розроблення

 

48.   

Комп'ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів

Пилипенко Ігор

2zpqzq6

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

49.   

Кристалохімія

Пилипенко Ігор

hzthxyi

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

50.   

Теплові процеси та агрегати в технології кераміки та скла

Племянніков Микола

yzzryox

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

51.   

Інноваційні технології у виробництві спеціального та побутового скла

Племянніков Микола

Kpyoobi

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

52.   

Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу

Племянніков Микола, Ковальчук Ірина

jI1ODIz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

53.   

Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Племянніков Микола, Пилипенко Ігор, Жданюк Наталія

ovj3x6s

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

54.   

Загальна та неорганічна хімія-1. Загальна хімія

Потаскалов Вадим, Лісовська Ірина

m2tnat4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

55.   

Ресурсоефективні електрохімічні виробництва органічних речовин

Примиська С.О.

vswonto

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

56.   

Методи розділення та ідентифікації сполук

Прокопенко Віталій Компанець Михайло

4byouhf

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

57.   

Основи симетрії та теорії груп

Родіонов Володимир

cw6bvfm

Розробляється

 

58.   

Інтелектуальна власність та патентознавство. Ч2. Патентознавство та набуття прав

Ромашко Алла,

Гаврушкевич Наталія, Данильченко Марія

o6btqhi

 

Розробляється

 

 

59.   

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Спасьонова Лариса

 

Доступний постійно

Доступ за запрошенням викладача

60.   

Інструментальні методи хімічного аналізу

Спасьонова Лариса

ew4zfbe

Розробляється

 

61.   

Інструментальні методи доліджень в технології кераміки та скла

Спасьонова Лариса

7fnvoo6

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

62.   

Курсова робота з технічного аналізу у виробництві кераміки та скла

Спасьонова Лариса

nwxcubo

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

63.   

Методологія наукових досліджень

Спасьонова Лариса

gy7kqy7

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

64.   

Міжнародні наукові проєкти

Спасьонова Лариса

o5tqnwm

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

65.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Спасьонова Лариса

mizh6gx

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

66.   

Технічний аналіз у виробництві кераміки та скла 1

Спасьонова Лариса

lk6v657

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

67.   

Хімічна технологія кераміки 1

Суббота Ірина

lfe52ml

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

68.   

Хімічна технологія кераміки 2 Курсова робота

Суббота Ірина

oapsqlz

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

69.   

Теоретичні основи технології кераміки та скла

Суббота Ірина,

Жданюк Наталія

n4lxgvx

Розробляється

 

70.   

Хімія кремнію

Тобілко Вікторія

skr3x6q

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

71.   

Управління водними ресурсами і водокористуванням

Толстопалова Наталія

5jxwb44

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

72.   

Технологія неорганічних речовин

Толстопалова Наталія

3ipakoc

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

73.   

Гальванопластика

Ущаповський Дмитро

diea362

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

74.   

Загальна хімічна технологія-2. Хіміко-технологічні схеми

Феденко Юрій

zht-2

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

75.   

Сировинні компоненти та мінеральні зв’язуючи для композиційних матеріалів 210, 2, ХК-91 (17+0) Основи проектування складу полімерних композицій, 210, 2, ХП-91 (17+0)

Черняк Лев

 

 

 

 

Розробляється

 

 

 

 

76.   

Спеціальні методи досліджень силікатних систем, 60, 4, ХК-71 (12+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

77.   

Теплотехнічне обладнання для виробництва силікатних матеріалів 1, 180, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

 

 

Розробляється

 

 

 

78.   

Ресурсозбереження силікатних виробництв, 120, 3, ХК-81 (11+0)

Черняк Лев

 

Розробляється

 

79.   

Наукова робота за темою магістерської дисертації 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Черняк Лев

 

 

 

Планується для розроблення

 

 

 

80.   

Математичні методи оптимізації

Шахновський Аркадій

Xsizlke

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

81.   

Конструювання виробів з полімерів

Шнирук Олег

 

Розробляється

 

82.   

Курсовий проект з технологічного проектування виробництв кераміки та скла

Яценко Артем

TI1NzIw

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

83.   

Основи проектування виробництв кераміки та скла

Яценко Артем

Dg0Njc2

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

84.   

Сучасне обладнання технологічних процесів галузі

Яценко Артем

DE5Njk1

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

85.   

Технологічне проектування виробництв кераміки та скла

Яценко Артем

I1NTg5

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

86.   

Хімічна технологія скла

Яценко Артем

zU2NTI5

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача