ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона


Назва курсу

Автори курсу

Код доступу до курсу

Статус курсу

Умови участі у курсі

1.     

Структура та властивості матеріалів 2

Maкогон Юрій

 4tcry7j

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

2.     

Кристалохімія тугоплавких сполук

Бірюкович Ліна

uutnrxc

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

3.     

Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 - Основи наукових досліджень

Владимирський Ігор

ezjf3mo

Розробляється

 

4.     

Комп'ютерне матеріалознавство 1 - Основи моделювання фізичних процесів

Владимирський Ігор

foquu4p

Розробляється

 

5.     

Матеріалознавство низьковимірних структур

Волошко Світлана

d6i4urw

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

6.     

Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах

Волошко Світлана

t77uvch

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

7.     

Термодинаміка матеріалів та кінетика процесів

Волошко Світлана

lziku36

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

8.     

Термодинаміка та кінетика дифузії

Волошко Світлана

aih5lfv

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

9.     

Аномальне масоперенесення

Волошко Світлана

6c5vrwb

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

10.   

Основи теорії тепло та масопереносу

Волошко Світлана,

Сидоренко Сергій

p7vghi4

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

11.   

Складально-зварювальне оснащення

Лисак Володимир

 

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

12.   

Спеціальні фізичні методидослідження низькорозмірних структур

Макогон Юрій ,

Вербицька Тетяна

 usqz3kt

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

13.   

Плівкові гетероструктури для комп'ютерної техніки

Макогон Юрій,

Вербицька Тетяна

 

lhszbo6

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

14.   

Фізика металів-4 Тверді розчини та динаміка кристалічної гратки Тверді розчини та динаміка кристалічної гратки

Макогон Юрій,

Вербицька Тетяна

wsgezzp

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

15.   

Електронна мікроскопія нанорозмірних структур

Орлов Андрій

26bbqsc

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

16.   

Міждисциплінарні проблеми технологій матеріалів майбутнього

Сидоренко Сергій

fqo5wpt

Розробляється

 

17.   

Теоретична фізика

Філатов Олександр

7e7eius

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

18.   

Мезоскопічна фізика і моделювання матеріалів. Молекулярно-динамічне моделювання

Філатов Олександр

ymdfnd5

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

19.   

Функціональні матеріали для технологій майбутнього

Фірстов Г.С.,

Бурмак А.П.

bkep4h6

Розробляється

Доступ за запрошенням викладача

20.   

Фізика конденсованого стану матеріалів

Франчік Наталія

h6s24tk

Розробляється

Доступ за запрошенням викладача

21.   

Структурна інженерія механічних властивостей матеріалів нового покоління

Холявко Валерія

vazmv52

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача

22.   

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

Холявко Валерія

ytn6cff

Розробляється

 

23.   

Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

Шаповалова Наталья

vodo4g6

Розробляється

 

24.   

Сталеве литво

Ямшинський М.М.

trcljzu

Застосовується в начальному процесі

Доступ за запрошенням викладача