Платформа дистанційного навчання «Сікорський» розвивається


Платформа «Сікорський» швидко розвивається як у напрямі створення нових веб-ресурсів, так і в частині залученні більшої кількості учасників дистанційного навчання: студентів, слухачів курсів та викладачів.

За останні два тижні кількість дистанційних курсів, розроблених у системі Moodle, зросла з 307 до 365. Причому викладачі таких підрозділів, як факультет лінгвістики (43 курси), факультет соціології і права (39 курсів), факультет електроніки (36 курсів) та факультет біомедичної інженерії (30 курсів), завжди були попереду процесів щодо організації дистанційного навчання. Вони і зараз дуже активно і швидко розробляють контент платформи. Активізуються і інші факультети. Так викладачі радіотехнічного факультету, який на початку карантину зовсім не мав дистанційного контенту, розробили і розмістили на платформі вже одинадцять курсів. Всього кількість зареєстрованих викладачів складає 196, а два тижні тому їх було 185.

 

За цей період, безумовно, зросла кількість зареєстрованих на платформі студентів. Два тижні тому їх було 4694, а сьогодні 5070. І кожного дня ця кількість зростає.

 

Змінюється і технологічний ландшафт платформи «Сікорський». Якщо під час її відкриття ми говорили, що основним технологічним середовищем є Moodle, то зараз крім Moodle, платформа використовує пакет хмарних додатків Google – G Suite for Education. З'явились перші дистанційні курси у цьому середовищі. 13 квітня 2020 р. розпочалось навчання за курсом підвищення кваліфікації викладачів університету щодо використання G Suite for Education на базі НМК «Інститут післядипломної освіти». Цей курс проводиться вже декілька років, але вперше здійснюється в дистанційному форматі при використанні цієї ж системи. Навчання веде фахівець у сфері дистанційного навчання к.т.н. Юрій Богачков.

 

Протягом всього розвитку дистанційного навчання як в Україні, так і в нашому університеті велику роль відігравали ентузіасти і волонтери. Цей тренд зберігається і зараз. Так, допомогу щодо швидкого впровадження G Suite for Education у викладацьку практику надають представники різних підрозділів, які вже використовують цю систему для організації і забезпечення дистанційного навчання. Наприклад, доцент фізико-технічного інституту Олександр Орєхов, який допомагає організувати доступ у G Suite for Education (надає права) відповідальним особам підрозділів. Права доступу вже отримали: інститут енергозбереження та енергоменеджменту, фізико-технічний інститут, факультет електроніки, механіко-машинобудівний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки, радіотехнічний факультет, зварювальний факультет, інженерно-фізичний факультет.

 

Важливим елементом дистанційного навчання є забезпечення проведення всіх видів контролю щодо засвоєння матеріалів освітніх компонентів у дистанційному режимі. Це завдання виконує Електронний кампус університету, який став ефективним інструментом реалізації функції адміністративного контролю та забезпечення дистанційного виставлення оцінок. В Електронний кампус був доданий модуль, що дає можливість створювати відомості представникам деканатів в особистих кабінетах, а викладачам – виставляти оцінки.

 

Саме забезпечення функції дистанційного контролю є показником успішного проведення дистанційного освітнього процесу. Вказана можливість вже була успішно протестована викладачами при виставленні заліку студентам 4 курсу. На сьогодні можна констатувати, що в КПІ з’явився зручний сервіс заповнення заліково-екзаменаційних відомостей, покликаний не лише для забезпечення дистанційного навчання, а й для оптимізації роботи науково-педагогічних працівників. Таким чином, на сьогодні КПІ забезпечив замкнутий цикл освітнього процесу у дистанційному режимі, а саме можливість проходження дистанційних курсів та їх дистанційне оцінювання.